NUME 名人醫美外科中心 (尖沙咀分店)

九龍尖沙咀金馬倫道42號華懋金馬倫中心13樓1301室
預約電話 (852) 9707 0880
(852) 2722 5922 / 2722 5933 WhatsApp (852) 9707 0880

NUME 名人醫美外科中心 (銅鑼灣分店)

香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場25樓2505室
預約電話 (852) 9707 0880
(852) 2295 0988 / 2295 0955 WhatsApp (852) 9707 0880